slowenien si Meta navigacija Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Opozorilo: sledeči tekst je samo preveden za boljše razumevanje. Pri zakonskih vprašanjih se je potrebno sklicevati na izvirni nemški tekst.

1. Področje uporabe

Uporaba teh spletni strani, ki jo ponuja Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi, poteka izključno pod sledečimi pogoji. Ti pogoji uporabe se lahko spremenijo ali nadomestijo zaradi drugih pogojev, kot sta npr. pridobitev proizvodov in/ali storitev Max Weishaupt GmbH. Z uporabo spletne strani Weishaupta se uporabnik strinja s pogoji uporabe trenutno veljavne verzije strani.

V kolikor uporabnik spletne strani Weishaupta ni potrošnik v smislu paragrafa 13 BGB, potem paragraf § 312e odst. 1 S. 1 št. 1-3 BGB nima veljavnosti.

2. Storitve

Max Weishaupt ima na svojih spletnih straneh za vpogled in prenos na voljo določene informacije in programsko opremo. Max Weishaupt GmbH lahko delovanje vaše spletne strani kadarkoli delno ali popolnoma zaustavi. Ne jamčimo za neprestano dosegljivost naše spletne strani. Informacije na teh spletnih straneh vsebujejo specifikacije in/ali splošne opise tehničnih možnosti proizvodov Max Weishaupt GmbH. Te navedbe so neobvezujoče. Pridržujemo si pravico do sprememb teh navedb.

3. Avtorske pravice

© Copyright Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi. Vse pravice so pridržane. Besedila, slike, grafike, zvoki, animacije in videoposnetki ter druge razporeditve na spletnih straneh Max Weishaupta GmbH spadajo pod varstvo avtorskih pravic in druge lastninske zakone.

Vsebina spletnih strani Weishaupta se brez izrecnega soglasja Max Weishaupta GmbH ne sme kopirati, širiti, spreminjati ali deliti na drugih mestih za komercialne namene.

4. Jamstvo

Weishauptove spletne strani so izdelane z največjo pozornostjo. Kljub temu ne prevzemamo jamstva za pravilnost, popolnost, izvzetje iz avtorskih in lastninskih pravic tretjih oseb ter popolnost in uporabnost vsebin naših spletnih strani.

Izvzemamo jamstvo za lažje zanemarljive kršitve dolžnosti, v kolikor le-te ne vplivajo na pogodbene dolžnosti, življenja, zdravje oz. telo ali zahteve po zakonu za jamstvo za proizvode. Enako velja za kršenje dolžnosti naših zastopnikov.

Uporaba spletnih strani Weishaupt poteka na lastno odgovornost. Vedno se trudimo, da so naše spletne strani brez virusov, ampak tega ne moremo zagotoviti. Pred prenosom datotek z naših spletnih strani bo moral uporabnik poskrbeti za ustrezne varnostne ukrepe, kot je npr. uporaba antivirusnih programov.

5. Hiperpovezave

Spletne strani Weishaupta vsebujejo hiperpovezave (povezave - links) do eksternih internetnih strani tretjih oseb; na oblikovanje in vsebine le-teh ne moremo vplivati. Pri prvem povezovanju na te naslove so bile te tuje vsebine pregledane za morebitne pravne prekrške. V tem časovnem odseku ni bilo najdenih nobenih pravnih prekrškov. Stalni nadzor nad temi povezavami ni možen brez konkretnih dokazov o kršitvi zakona. Za vsebine teh povezav je odgovoren ustrezni ponudnik ali upravitelj te strani. Če se zaznajo kršitve pravic, se te povezave odstranijo.

6. Končna določba

Dodatni (ustni) dogovori morajo biti v pisni obliki.

Pogoji uporabe spletnih strani Weishaupta ter iz tega vsa izhajajoča pravna razmerja spadajo pod nemško zakonodajo. Sodna pristojnost je D-88400 Biberach, v kolikor je uporabnik, trgovec v skladu z HGB (trgovinsko zakonodajo), pravna oseba javnega prava ali javnopravno posebno premoženje.

Iščete Weishaupt partnerje v Vaši bližini?

Tukaj najdete lokacijo Vašega Weishaupta
Iskanje

Želite osebno svetovanje od Weishaupt strokovnjaka?