Please select a page template in page properties.

Tehnične informacije »Zaščita pred legionelo s toplotnimi črpalkami«

Za vse strokovne delavce in načrtovalce, ki želijo svojim končnim strankam posredovati informacije o zaščiti pred legionelo v povezavi s toplotnimi črpalkami, ima družba Weishaupt kot strokovnjak za ogrevalne sisteme na voljo zanimive tehnične informacije, ki so predstavljene na 16 straneh.

Pravila glede higiene v zvezi s sistemi za sanitarno vodo in ogrevanje sanitarne vode v skladu s standardom DIN EN 1988-200 in delovnim listom DVGW W 551. V teh pravilih je poudarek na zaščiti pred legionelo. Tukaj razlikujemo med majhnimi in velikimi sistemi.

V tehničnih informacijah družbe Weishaupt so opisane različne zahteve za majhne in velike sisteme. Preglednica nudi pregled petih tehničnih rešitev za različne profile zahtev glede na potrebe po ogrevanju in topli vodi. Te so ocenjene glede na svojo primernost ter pričakovane obratovalne in investicijske stroške. Nato je bila vsaka od petih tehničnih rešitev izčrpno opisana in podkrepljena s praktičnimi primeri ter vzorci shem sistemov.

Strokovne informacije z naslovom »Zaščita pred legionelo s toplotnimi črpalkami« so v obliki datoteke PDF na voljo na spletu na portalu za partnerje družbe Weishaupt. Tiskano brošuro lahko naročite neposredno pri Weishaupt d.o.o., 3000 Celje, info@weishaupt.si.

Up