Please select a page template in page properties.

Učinkovitost toplotnih črpalk v praksi

Za vse strokovne delavce, ki želijo svojim končnim strankam posredovati informacije o sodobnih toplotnih črpalkah in z njimi povezanih možnostih prihranka, ima družba Weishaupt kot strokovnjak za ogrevalne sisteme na voljo zanimivo brošuro.

Kako varčna je dejansko toplotna črpalka, najbolje dokazujejo neodvisni preizkusi na terenu in serije meritev, ki beležijo tekoče delovanje. V brošuri so povzeti prav taki preizkusi in meritve za različne tipe toplotnih črpalk. Pri tem se opravljajo pregledi različnih referenčnih objektov v praksi skozi daljše časovno obdobje. Inštitut Fraunhofer za sončne energetske sisteme (ISE) je trajno beležil in nadzoroval naslednje podatke:

  • proizvedena toplotna energija za ogrevanje in toplo vodo
  • količina električne energije, ki jo porabi toplotna črpalka
  • mesečni in letni koeficient učinkovitosti

Zaradi stalnega nadzora izmerjenih vrednosti je mogoče razumeti porabo in gospodarnost – pri eno- in večdružinskih hišah, novogradnjah ter obstoječih objektih. V brošuri je predstavljenih skupaj 11 referenčnih objektov s toplotnimi črpalkami zrak/voda in slanica/voda. Informacijska brošura z naslovom »Toplotne črpalke: zanesljivost in gospodarnost« je na voljo v obliki datoteke PDF v podoknu »Service« (Storitve) na spletnem mestu www.weishaupt.de. Tiskano brošuro lahko naročite neposredno pri Weishaupt d.o.o., 3000 Celje, info@weishaupt.si.

Up