Please select a page template in page properties.

LowNOx plinski gorilnik PLN (do 2.500 kW)

Vsepovsod, kjer so zahtevane nizke emisijske vrednosti je sedaj na voljo nova generacija gorilnikov PLN. PLN je izraz za Premix-LowNOx. To je sistem, ki kombinira predmešanje s površinskim izgorevanjem.

Bistvena prednost takšnega izgorevalnega sistema je v tem, da se lahko polega standardnih kotlov uporabljajo tudi kurišča z manjšo geometrijo.

Pri površinskem izgorevanju je odločilna homogena mešanica plina-zraka. Zaradi tega se pri tem uporablja popolnoma novo zasnovana mešalna naprava. Pomembna značilnost je ločeno vodenje plina/zraka, ki združuje medija šele v cevi gorilnika.

Mešanica plina-zraka pod tlakom predre gosto kovinsko mrežo ter izgori na površini. Zaradi tega nastane sloj plamena s temperaturo manjšo od 1200 °C, ki zavira termično tvorjenje dušikovega oksida. Sedaj so realne NOx vrednosti pod 30 mg/kWh pri razponu moči do 2.500 kW.

Tudi v povezavi z regulacijskem območjem so PLN gorilniki na isti stopnji kot plinski gorilniki. Z elektronskim sistemom povezave plina-zraka pri Weishauptovi vžigni avtomatiki W-FM50, W-FM 100 in W-FM200 so možna regulacijska območja do 1: 7.

Up