Please select a page template in page properties.

Vsestranski viri energije, ena zahteva: Zanesljiva kakovost.

Kljub nasprotnim prognozam bodo plin in olje tudi v prihodnjih desetletjih spadala med pomembna Goriva  na tržišču ogrevalne tehnike. Zaradi uporabe kondenzacijske tehnike se lahko poraba plina ali olja zmanjša do 30% v primerjavi s starimi nizkotemperaturnimi ogrevalnimi sistemi. Dodatno lahko s sončno toplotno energijo pokrijemo 60% gretja tople vode. Torej je rešitev za prihodnost: visoko učinkovita plinska ali oljna kondenzacijska tehnika.

Maksimalna toplota iz vašega goriva

Maksimalni Izkoristek  iz Goriva  ter pretvorba v toploto. To zmore kondenzacijska tehnika. Ta način ogrevanja optimalno izkoristi t.i. kurilno vrednost. Starejši sistemi kot npr. nizkotemperaturni kotli koristijo samo toploto, ki nastane pri zgorevanju plina ali olja (spodnja Kurilna vrednost ). Kondenzacijska tehnika pa uporablja kondenzacijsko toploto (zgornja Kurilna vrednost ) dimnih plinov s temperaturo do 200 °C, namesto da bi jo odvajali prek dimnika. S tem se bistveno poveča normni Izkoristek .

Plin in olje kot goriva. Dobra rešitev tudi v prihodnosti.

Plinski kondenzacijski sistemi. Učinkovito in varčno.

Weishauptovi plinski kondenzacijski sistemi so na voljo v različnih razponih moči. Primerni so za ogrevanje enodružinskih hiš, velikih večdružinskih hiš, šol, bolnic ali industrijskih objektov. Vsi sistemi so učinkoviti in varčni, še posebej v kombinaciji s solarno energijo.

Oljni kondenzacijski sistemi. Zanesljivo in varno.

Weishauptovi oljni kondenzacijski sistemi za ogrevanje eno- ali večdružinskih hiš so idealni za učinkovito uporabo Goriva  olja.

Plinski kondenzacijski sistemi. Učinkovito in varčno.

Weishauptovi plinski kondenzacijski sistemi so na voljo v različnih razponih moči. Primerni so za ogrevanje enodružinskih hiš, velikih večdružinskih hiš, šol, bolnic ali industrijskih objektov. Vsi sistemi so učinkoviti in varčni, še posebej v kombinaciji s solarno energijo.

Oljni kondenzacijski sistemi. Zanesljivo in varno.

Weishauptovi oljni kondenzacijski sistemi za ogrevanje eno- ali večdružinskih hiš so idealni za učinkovito uporabo Goriva  olja.

Vaša vprašanja.Naši odgovori na temo ogrevalni sistemi.

Weishauptova kondenzacijska naprava z 110 % učinkovitostjo. Kako je to možno?

Zaradi posebne zasnove toplotnega prenosnika z ogrevalnim sistemom s kondenzacijsko tehniko iz dimnih plinov ne odvedemo samo toplote, ki nastaja pri zgorevanju, temveč tudi izparilno toploto in jo dovajamo v ogrevalni sistem. Dimni plini kondenzirajo že v toplotnem prenosniku in oddajo ob tem nastalo toploto v ogrevalni sistem. Tako izračunana stopnja učinkovitosti presega teoretično mejo 100 %.

Ali je smiselno v okviru modernizacije ogrevalni sistem na olje zamenjati z novim kondenzacijskim sistemom na olje?

Da, to je povsem smiselno. V pojasnilo: V preteklosti so ogrevalni kotli obratovali s stalno visoko temperaturo kotla 70 °C. Temperaturo prostora se je nadziralo z regulacijskimi ali termostatskimi ventili. Ker so ogrevalni kotli obratovali vse leto, da so poleg potrebe po ogrevanju v poletnih mesecih pokrivali še potrebo po topli vodi, je prihajalo do zelo velikih energijskih izgub. Zamenjava zastarelih ogrevalnih kotlov se izplača kljub toplotni izolaciji, ki je bila morda nameščena naknadno. Primeri izvedbe kažejo, da so z zamenjavo ogrevalne in regulacijske tehnike možni do 30-odstotni skupni prihranki v primerjavi z zastarelimi ogrevalnimi kotli.

Up