Please select a page template in page properties.

Plinski gorilniki v LowNOx izvedbi 4LN s povratkom dimnih plinov (do 23.000 kW)

Trenutna serija Weishaupt monarch® plinski gorilniki WM kot tudi industrijski gorilniki WKmono in WK lahko z LowNOx verzijo 4LN izpolnjujejo svetovno najstrožje okoliške zahteve.

4LN verzija gorilnika vsebuje sistem povratka dimnih plinov, z integriranimi regulacijskimi komponentami. Posebej usklajene mešalne naprave ter digitalna vžigna avtomatika skrbijo zato, da se obdržijo ustaljene vrline kot npr. zanesljivi vžig, visoka stabilnost plamena in varno obratovanje.

Povratek dimnih plinov (ARF) skrbi za redukcijo deleža kisika na m3 zraka, povišanje hitrosti zračnega toka, krajši čas zadrževanja izgorevalnih plinov v vročem reakcijskem območju ter znižanje temperature plamena.

Rezultat vsega tega je zmanjšanje NOx-emisij. Odločilno pri povratku dimnih plinov je natančno doziranje količine dimnih plinov.<br/> Digitalna Weishauptova vžigna avtomatika W-FM 200 je zato najbolje opremljena. Z samo dvema dodatnima vgradnima deloma, kot sta tipalo dimnih plinov in loputa dimnih plinov, se s pomočjo programske opreme ustvari krmiljenje količine dimnih plinov. Ta dovaja v vsakem obratovalnem stanju korektno količino.

Soodločilno za povratno količino je temperatura dimnih plinov. Ta vpliva na gostoto dimnih plinov in s tem zahtevano pretočno količino. Za stabilno obratovanje gorilnika ter stalno nizke NOxvrednosti se temperatura dimnih plinov neprekinjeno meri. Rezultat preide avtomatično kot korektura v odprtino lopute dimnih plinov. Programska oprema za vžigno avtomatiko W-FM 200 nudi poleg ARF krmiljenja loput še parametre, ki omogočajo dodatne prilagoditve.

Up