Please select a page template in page properties.

Družba Max Weishaupt GmbH je upravo razširila s Thomasom Weishauptom, dipl. ind. inž.

Družba Max Weishaupt GmbH je s 1. februarjem 2016 upravo razširilo s Thomasom Weishauptom (41). Tako družbo vodijo Siegfried Weishaupt, dipl. inž., njegov sin Thomas Weishaupt, dipl. ind. inž., (oba poslovodji) in od leta 2008 dejavni poslovodja dr. Karl-Heinz Romer (56).

V povezavi z imenovanjem v upravo družbe Max Weishaupt GmbH je Thomas Weishaupt skupaj z dr. Karl-Heinz Romerjem nastopil tudi v upravo družbe Weishaupt Holding. Tako je družinsko vodena družba Weishaupt določila svojo prihodnjo usmeritev. Zlasti z imenovanjem svojega sina Thomasa Weishaupta v upravo družbe je Siegfried Weishaupt poskrbel, da bo družba še naprej pod družinskim vodstvom. Thomas Weishaupt je v družbi dejaven že več kot 10 let. Potem ko je najprej vodil prodajo v tujino, je v zadnjih letih postal dejaven tudi na področju domače prodaje. Študiral je na Univerzi Karlsruhe (TH) in študij zaključil kot diplomirani industrijski inženir. Nato je opravil tudi magistrski študij poslovodenja in organizacije na poslovni šoli »INSEAD School« v Singapurju. Družba Weishaupt je z več kot 540 milijoni evrov prometa ena od vodilnih družb na poslovnih področjih energetske tehnologije, pridobivanja energije in upravljanja energije. S tovarnami v občinah Schwendi in Sennwald v Švici in v kraju Donaueschingen je družba Max Weishaupt GmbH na področjih izdelkov, kot so npr. gorilniki, ogrevalni sistemi, tehnologija sončne energije in toplotne črpalke, dobro opremljena za prihodnost. K skupini Weishaupt spada tudi družba BauGrund Süd (Bad Wurzach), ena izmed največjih družb za vrtanje za geotermalne sonde in vodnjake za izkoriščanje geotermalne energije blizu površine. Z družbo Neuberger Gebäudeautomation (Rothenburg o.d.T.) je skupina pridobila specializirano podjetje na področju sistema upravljanja stavb, ki poslovna področja energetske tehnologije (Weishaupt), proizvodnje energije (BauGrund Süd) zaokrožuje z upravljanjem energije.

Up