Please select a page template in page properties.

Rekordno leto za energijsko tehniko: Družba Weishaupt v letu 2018 raste hitreje od tržnega okolja

Uspešni zaradi toplotnih črpalk, plinske kondenzacijske tehnike in drugih rešitev v zvezi z ogrevanjem in energijo: Skupina Weishaupt je leta 2018 s prometom 635 milijonov evrov zabeležila rekordno leto. Razvoju so dali krila novi izdelki za učinkovito ogrevalno tehniko. Družba Weishaupt se je z velikimi naložbami v skupni višini 420 milijonov evrov v zadnjih desetih letih močno usmerila v prihodnost. Na vodilnem svetovnem sejmu ISH v Frankfurtu na Majni je skupina med 11. in 15. marcem 2019 predstavila vse izdelke in storitve, ki so del ponudbe družb Weishaupt, BauGrund Süd in Neuberger Gebäudeautomation.

Skupina Weishaupt, ponudnik celostnih sistemov s področja energetike, je leta 2018 svoj promet na mednarodni ravni v primerjavi s prejšnjim letom povečala za sedem odstotkov, tj. za 635 milijonov evrov. Na domačem nemškem trgu je bila zabeležena rast v višini več kot deset odstotkov. Tako se je leta 1932 ustanovljena družba razvila opazno bolje od povprečja v tržnem okolju. K skupini družb, ki po vsem svetu zaposluje 3580 delavcev, spadajo družbe Max Weishaupt GmbH (ogrevalne naprave, ki vključujejo vse od toplotnih črpalk za enodružinske hiše do velikih industrijskih gorilnikov), BauGrund Süd (vrtine za geotermalno energijo v bližini površja) in Neuberger avtomatizacija zgradb.

Veliko povpraševanja je bilo zlasti po toplotnih črpalkah družbe Weishaupt. Število prodanih kosov v Nemčiji je od leta 2018 naraslo za 22 % v primerjavi s prejšnjim letom. Tukaj se odraža tudi trend na trgu ogrevalne tehnike. Toplotne črpalke so bile prvič že leta 2017 najpogosteje vgrajene ogrevalne naprave pri stanovanjskih novogradnjah s pridobljenimi dovoljenji v Nemčiji. Družba Weishaupt je od leta 2007 izgradila obsežen program izdelkov na področju toplotnih črpalk za izkoriščanje okoljske energije iz zraka, zemlje in vode. Sem lahko prištejemo tudi strokovno znanje družbe BauGrund Süd iz skupine Weishaupt na področju vrtin za geotermalne sonde in vodnjake, kar omogoča dostop do okoljske toplote iz zemlje in vode.

Hkrati je z dvanajstodstotnim prirastkom prodaje kosov v letu 2018 področje izdelkov kondenzacijske tehnike preseglo povprečno rast v industrijski panogi v Nemčiji.

Pozitiven pogled nazaj
Vodja družbe Siegfried Weishaupt, dipl. inž., predstavlja pozitiven povzetek dolgoročnega podjetniškega ravnanja skupine Weishaupt: »Današnji velik razvoj temelji na nepretrganem delovanju, ki je v zadnjih desetletjih zaznamovalo vsa poslovna področja.« Podjetnik, ki je februarja 2019 praznoval 80. rojstni dan, poudarja: »Družba Max Weishaupt GmbH s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju energetske tehnike tvori jedro današnje skupine družb. Z vključitvijo družb Neuberger leta 1995 in BauGrund Süd leta 2009 sta bili dodani pomembni poslovni področji avtomatizacije zgradb in izkoriščanja geotermalne energije. S stalnim nadaljnjim razvojem na vseh treh poslovnih področjih od takrat je imela korist vedno celotna skupina družb. K temu so prispevale sinergije med posameznimi družbami. Te nam kot ponudniku celostnih sistemov zagotavljajo vodilni položaj v panogi.«

Naložbe v prihodnost
Skupina Weishaupt že od leta 2010 uporablja naložbeni program, ki je zastavljen za deset let in obsega 420 milijonov evrov. V okviru tega programa je vključena krepitev prodajne mreže, proizvodnih naprav, logistike pa tudi raziskav in razvoja (R&R). Nazadnje je leta 2018 začel obratovati nov logistični center v glavnem obratu v občini Schwendi – naložba je bila vredna 30 milijonov evrov. Naslednji mejnik predstavljata odprtje novega sedeža za Severno Ameriko v Kanadi ter izgradnja povsem novega sedeža družbe BauGrund Süd. Hkrati pa družba ostaja še naprej dejavna na področju raziskav in razvoja (R&R) za učinkovito energetsko tehniko.

Partner na obrtnem področju ogrevalne tehnologije
K trajnemu uspehu, zlasti v Nemčiji, poleg učinkovitih in zanesljivih izdelkov pomembno prispevajo partnerstva družbe na obrtnem področju ogrevalne tehnologije, pravi Thomas Weishaupt, dipl. ind. inž. »Neprestano nam poročajo, kako pomemben je tak odnos za stranke. Tudi reprezentativne raziskave na področju panoge kažejo na zelo visoko zadovoljstvo kupcev,« pravi poslovodja družbe Weishaupt. Posebej pomembna ponudba za obrtnike na področju ogrevalne tehnologije so po mnenju Thomasa Weishaupta, dipl. ind. inž., tako storitve v zvezi z lastnimi izdelki kot tudi prisotnost na področju z 28 podružnicami samo v Nemčiji. Te se nahajajo v lastnih zgradbah in so popolnoma opremljene.

»Obrtniki, ki so naše stranke, prek podružnic družbe Weishaupt dobijo storitve za naše izdelke, ki so povsem prikrojene njihovim potrebam. Te segajo od tehničnega svetovanja do praktičnega izobraževanja v zvezi z izdelki.« Zato bo družba Weishaupt še okrepila mrežo podružnic.

Družba Weishaupt na sejmu ISH 2019
Na vodilnem svetovnem sejmu ISH v Frankfurtu na Majni je skupina Weishaupt med 11. in 15. marcem 2019 v novi dvorani 12.0 na razstavnem prostoru, velikem 2600 kvadratnih metrov, predstavila ves svoj program izdelkov in storitev na področju energetske tehnike, proizvodnje in upravljanja energije.

Up