Please select a page template in page properties.

Plinski kondenzacijski kotel Thermo Condens WTC-GB 620-A

Z novim plinskim kondenzacijskim kotlom Thermo Condens WTC-GB 620-A strokovnjak za ogrevalno tehnologijo Weishaupt nadgrajuje svoj program talnih plinskih kondenzacijskih kotlov z dosedanjih 300 kW največje moči na 620 kW.

Novi kondenzacijski kotel ponuja nastavljivo toplotno moč od 60 do 620 kW (pri 50/30 °C) in je opremljen z Weishauptovim plinskim gorilnikom Premix LowNOx WG40 PLN U s preverjenim digitalnim upravljanjem zgorevanja W-FM 25. S kaskado štirih naprav WTC-GB 620 je mogoče pokriti toplotne potrebe do kar 2,5 MW.

Premišljena tehnologija novega kondenzacijskega kotla se začne že ob njegovi dobavi in namestitvi v kotlovnico, saj je mogoče pod ohišje kotla z vseh strani potisniti paletni viličar, kar bistveno olajšuje transport in premikanje kotla.

Kondenzacijski kotel in plinski gorilnik sta dobavljena v ločeni embalaži in se sestavi na kraju samem.

Vsi sistemski sklopi, kot so primarna črpalka, cevi, hidravlična kretnica itd., so s hitrimi objemkami priključeni na predtok in povratek DN100. Ta priključitev je preprosta, ne zavzame veliko prostora in skrajšuje čas, ki je potreben za namestitev.

Vsi sistemski sklopi so opremljeni s profesionalno toplotno izolacijo. To omogoča prihranek časa pri namestitvi, izboljša videz in zagotavlja poleg znatnega prihranka energije tudi skladnost z vsemi veljavnimi predpisi.

Uvodnice kablov, kabelski kanali in priključne sponke z razbremenilniki skrbijo za hitro in montažerju prijazno električno priključitev.

Visokozmogljivi toplotni prenosnik novega plinskega kondenzacijskega kotla Thermo Condens WTC-GB 620-A je izdelan iz zlitine aluminija in silicija z ulivanjem v peščeno formo – v praksi uveljavljene zlitine materialov, s katero ima Weishaupt že 20-letne izkušnje. Prednosti: visoka toplotna prevodnost, učinkovitost, robustnost in obstojnost. 

Optimizirani hidravlični pretok v toplotnem prenosniku skrbi za enakomerno hlajenje vseh členov kotla in za učinkovito odzračevanje. Za preprosto vzdrževanje je toplotni prenosnik opremljen z velikimi odprtinami za čiščenje.

Za varnost (v skladu z EN 12828) je kot pribor na voljo armaturna plošča z naslednjo tehnično opremo:

 • omejevalnik minimalnega tlaka
 • omejevalnik maksimalnega tlaka (opcijsko 2)
 • varnostni ventil 3 bare (opcijsko 4, 5 ali 6 barov)
 • manometer
 • odzračevalni ventil

Upravljanje kondenzacijskega kotla je intuitivno prek sistemske naprave s preprostim in uveljavljenim načinom »obrni in pritisni«.

Možne konfiguracije sistema so s pomočjo pomočnika za prvi zagon omejene glede na povezane sistemske sklope. Izbrati je treba le še ustrezno hidravlično varianto. Zatem se samodejno nastavijo vsi parametri in preklopni izhodi. To olajša prvi zagon, prihrani čas, poveča zanesljivost delovanja in preprečuje napake nastavitev.

Weishauptov modularni sistem upravljanja energije je univerzalno uporaben in razširljiv – tudi pri kompleksnih sistemih. Serijsko je mogoče krmiliti 3 ogrevalne kroge, 1 krog tople sanitarne vode ter volumski pretok skozi hidravlično kretnico/ploščni izmenjevalec. Dodatno je mogoče prek razširitvenih modulov vključiti dva dodatna ogrevalna kroga. Vsak posamezni ogrevalni krog je mogoče daljinsko upravljati prek sobne enote RG1.

S pomočjo serijskega LAN-vmesnika in Weishauptovega portala za upravljanje energije je mogoče novi plinski kondenzacijski kotel preprosto in varno upravljati in nadzirati prek interneta z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Upravljavec sistema ima prek intuitivne aplikacije sodobne oblike vedno dostop do najpomembnejših sistemskih podatkov in lahko na primer spreminja programe ogrevanja ali temperature.

WEM-portal upravljavcu sistema ali strokovnjaku za ogrevanje omogoča naslednje:

 • popoln dostop do ravni uporabnika in ravni strokovnjaka z vsemi parametri kot v sistemski napravi
 • daljinski nadzor in upravljanje vseh odobrenih sistemov
 • e-poštno obveščanje ob potrebnem vzdrževanju, opozorilih ali napaki
 • energijske bilance oziroma prikaz porabe
 • beleženje izbranih sistemskih parametrov

Pregled prednosti:

Profesionalni sistem s plinskim kondenzacijskim kotlom

 • visokoučinkoviti sistem toplotnega prenosnika iz zlitine aluminija in silicija
 • velike odprtine za vzdrževanje (dobra dostopnost)
 • hitromontažni priklop predtoka in povratka

Serijsko opremljen z gorilnikom Premix WG 40 PLN U

 • veliko območje modulacije
 • upravljanje s preverjenim digitalnim upravljalnikom zgorevanja W-FM25
 • tehnologija Ultra LowNOx z NOx < 56 mg/kWh
 • sesalni filter 60 µm na zadnji strani

Upravljanje energije Weishaupt

 • obsežna osnovna oprema za 3 ogrevalne kroge
 • profesionalna priključitev kablov s kabelskim kanalom in priključnimi sponkami
 • Pomočnik za prvi zagon
Up