Please select a page template in page properties.

Talna plinska kondenzacijska kotla WTC-GB 120-B in WTC-GB 150-B

Z novimi plinskimi kondenzacijskimi kotli Thermo Condens® WTC-GB z močjo 120 in 150 kW specialist za ogrevalno tehniko Weishaupt dopolnjuje svojo ponudbo nove generacije talnih kondenzacijskih sistemov.

Enote ponujajo modulirano toplotno moč od 20,8 do 119,7 kW (WTC-GB 120-B) ali od 20,8 do 151,7 kW (WTC-GB 150-B).

Tako kot vsi Weishauptovi kondenzacijski sistemi tudi ta dva nova kotla navdušujeta s preprostostjo in jasnostjo pri vgradnji, zagonu, delovanju in upravljanju ter največjo učinkovitostjo.

Srce novih kondenzacijskih kotlov je visokozmogljiv toplotni prenosnik, izdelan iz aluminija in silicijevega odlitka. Prednosti: visoka toplotna prevodnost, učinkovitost, robustnost in obstojnost. Za preprosto vzdrževanje je toplotni prenosnik opremljen z velikimi revizijskimi odprtinami.

Večfunkcijski senzor VPT2, ki je serijsko vgrajen v kotle, stalno meri in spremlja volumski pretok. S temperaturnima tipaloma v predtoku in povratku je mogoče izmeriti trenutno toplotno moč in količino toplote. Poleg tega se tlak pri ogrevanju meri digitalno, pri nedoseganju mejne vrednosti pa se prikaže opozorilo.

Weishauptov samokalibrirni SCOT sistem izgorevanja (Safety Combustion Technology) vedno zagotavlja optimalno kakovost zgorevanja, tudi pri različnih sestavah plinskega goriva in celo pri do 20-odstotnih volumenskih vsebnostih vodika. Veliko modulacijsko razmerje do 1 : 7,5 znatno zmanjša število štartov gorilnika.

Možne konfiguracije sistema so prek asistence za zagon omejene le na komponente, ki so povezane. Izbrati je treba samo še ustrezno hidravlično shemo. Zatem se samodejno nastavijo vsi parametri in stikalni izhodi. To olajšuje prvi zagon, prihrani čas, poveča zanesljivost delovanja in preprečuje napake nastavitve.

Weishauptov modularni sistem upravljanja energije (WEM) je univerzalno uporaben in razširljiv – tudi pri kompleksnih sistemih. Tako je mogoče krmiliti tudi do 24 ogrevalnih krogov, solarni sistem z rezervoarjem, hidravlično stikalo/razdelilnik z regulacijo volumskega pretoka in hibridno rešitev.

Zaradi standardnega vmesnika LAN in Weishauptovega portala za upravljanje z energijo lahko nove plinske kondenzacijske kotle preprosto in varno upravljate ter nadzorujete prek interneta z računalnikom, pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Končna stranka ima prek intuitivne aplikacije sodobne oblike vedno dostop do najpomembnejših sistemskih podatkov in lahko na primer spreminja programe ogrevanja ali temperature.

WEM Portal monterju ogrevalnega sistema omogoča naslednje:

 • popoln dostop do ravni uporabnika in ravni strokovnjaka z vsemi parametri kot v sistemski napravi
 • nadzor na daljavo in upravljanje vseh odobrenih sistemov
 • e-poštno obveščanje ob potrebnem vzdrževanju, opozorilih ali napaki
 • energijske bilance ali prikaz porabe
 • beleženje izbranih sistemskih parametrov

Pregled prednosti:

Prevoz, montaža in namestitev

 • preprost transport s standardnimi 3/4" jeklenimi cevmi v 14 različnih položajih
 • nastavljive noge za izravnavo višine
 • priključki za plin in vodo z ravnim tesnilom na zadnji strani (opcijsko z osnovnim priključnim setom)
 • globoki priključek dimnih plinov (prilagodljivost v obstoječih stavbah)
 • priključek za ekspanzijsko posodo (opcijsko z osnovnim priključnim setom)
 • profesionalna električna povezava s kabelsko kanalizacijo, sistemom proti snetju kabla, tehnologijo barvnih vtičev in ločitvijo elektronike od sistema toplotnega prenosnika
 • resnična alternativna rešitev, kadar stenska izvedba ni mogoča

Bogata serijska oprema

Weishauptov SCOT sistem izgorevanja je vgrajen v vse velikosti naprav.

 • primerno za zemeljski in utekočinjen naftni plin (z do 20% H2
 • sprememba vrste plina brez mehanskih komponent
 • vključen v asistenci za zagon
 • zelo široko območje modulacije

Sistem za odzračevanje, vgrajen v toplotni prenosnik.

 • kanali za dviganje vode in umirjevalna proga na najvišjem in najtoplejšem mestu toplotnega prenosnika
 • pomočnik za odzračevanje v regulaciji

Velike odprtine za čiščenje

 • možnost čiščenja celotnega toplotnega prenosnika s sprednje strani
 • na voljo so kompleti za čiščenje in vzdrževanje

Tehnologija zaznavanja tudi s senzorjem VPT2

 • merjenje volumskega pretoka, tlaka in temperaturne razlike

Vgradi se lahko obtočna črpalka (izvedba. H).

Weishauptov sistem upravljanja energije WEM

Popolna regulacija za en ogrevalni krog, sanitarna topla voda in cirkulacija sta že vgrajeni.

Povezava LAN je že vgrajena.

 • uporaba za portal in aplikacijo
 • alternativna možnost: uporaba za modul KNX
 • alternativna možnost: uporaba za modul Modbus TCP

Že vgrajena Weishauptova regulacija volumskega pretoka s stikalom.

Možnost razširitve na hibridni sistem.

 • uporaba obnovljivih virov energije s toplotno črpalko ali solarnim sistemom
 • mogoče so posodobitve

Na voljo so številni dodatni razširitveni moduli, kot so ogrevalni krogi z daljinskim upravljanjem itd.

Intuitivno upravljanje z asistenco za zagon, vse do hidravlične slike.

Up