Please select a page template in page properties.

Premix LowNOx plinski gorilnik WG 40 PLN

Plinski gorilnik Weishaupt WG 40 PLN je primeren za uporabo z zemeljskim plinom E/LL in utekočinjenim naftnim plinom B/P ter ponuja modulacijsko razmerje moči od 60 do 700 kW.

Gorilnik WG 40 PLN je serijsko opremljen z regulacijo števila vrtljajev ter visokoučinkovitim sinhronim motorjem s permanentnim magnetom, katerega izkoristek presega vse trenutno veljavne razrede učinkovitosti za elektromotorje.

PLN pomeni Premix LowNOx – sistem, ki vnaprej pripravljeno mešanico kombinira s površinskim zgorevanjem. To zagotavlja homogeno mešanico plina in zraka ter zanesljiv vžig. S prilagajanjem vsebnosti O2 je mogoče optimizirati NOx v celotnem območju obremenitve. Glavna prednost tega sistema zgorevanja je, da je poleg za standardne ogrevalne kotle možna uporaba tudi za zgorevalne komore z bistveno manjšo geometrijo. Dosežene so vrednosti NOx do 20 mg/kWh. Poleg tega gorilnik deluje izjemno tiho.

Kot vsi Weishauptovi gorilniki je tudi gorilnik WG 40 PLN opremljen z digitalnim krmiljenjem zgorevanja. Vse bistvene funkcije, kot so dovod goriva in zraka ter spremljanje plamena in nadzor št. vrtljajev, so zabeležene in nadzorovane z digitalno natančnostjo. Cilj je optimizacija poteka obratovanja, kar najboljša ekonomičnost in zmanjšanje emisij.

Up