Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Viri energije

Razlikujemo med neobnovljivimi viri energije, ki so na voljo v omejenih količinah in jih je zato potrebno porabljati izredno varčno, taka sta npr. nafta ali plin, ter viri, ki se neprenehoma obnavljajo, kot so npr. sonce, veter, vodni tok (obnovljivi viri energije). Kljub velikem napredku bodo ti viri tudi dolgoročno - na ekonomsko sprejemljiv način in v omembe vrednem obsegu - lahko zadostili le manjšemu delu naših potreb po energiji.

Up