Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Entlüftungssystem

Funkcija odzračevalnikov je odstranjevanje zraka iz ogrevalne vode v generatorjih toplote, cevovodih in posodah. Za boljše delovanje se zniža hitrost pretoka vode s pomočjo umirjevalne proge. Zrak ima manjšo gostoto kot voda, se dviga navzgor ter se kontrolirano izpušča prek odzračevalnika.

Up