Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Ekspanzijski ventil

Je sestavni del toplotne črpalke. Po eni strani zmanjšuje ekspanzijski ventil tlak in s tem tudi temperaturo hladilnega sredstva, tako da lahko sprejme toploto na Uparjalnik . Po drugi strani pa regulira volumenski pretok, tako da doseže Uparjalnik  le toliko hladilne tekočine, kot jo lahko upari.

Up