Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Kurilna vrednost

Navaja količino toplote, ki se sprošča pri popolnem izgorevanju kubičnega metra plina (normno stanje) ali kilograma kurilnega olja, če je voda, ki nastane pri izgorevanju, v tekočem stanju. Navaja se v enotah kWh/ m3 ali kWh/kg; v kratki obliki naveden tudi kot kurilna vrednost Hs.

Up