Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Hladilno sredstvo

Je tekočina, ki se uporablja za prenos toplote v toplotnih črpalkah. Pri nizkem tlaku in nizki temperaturi sprejema toploto, pri višjem tlaku in temperaturi pa oddaja toploto. Pri teh postopkih se spreminja agregatno stanje.

Up