Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Kondensationswärme

Je dodatno pridobljena toplota iz dimnih plinov. Vsled ohlajanja dimnih plinov prihaja do kondenzacije vodne pare, pri čemer se sprošča dodatna energija. Pri zemeljskem plinu znaša ta dodatni potencial glede na kurilnost približno 11 odstotkov, pri utekočinjenem naftnem plinu okoli 9 odstotkov in pri kurilnem olju 7 odstotkov.

Up