Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Kondenzat

Če se dimni plini ohladijo pod določen temperaturni prag, se para v njih utekočini v kondenzat. Energijo, imenovano Kondenzacijska toplota , ki nastane pri tej spremembi, lahko koristno uporabimo.

Up