Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Zgorevalni plini

So produkti, ki nastanejo pri zgorevanju Goriva  in zgorevalnega zraka. V največji meri nastaneta Ogljikov dioksid  (CO2 ) in Vodna para .

Up