Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Wasserdampf

Pri zgorevanju nastane vsled visokih temperatur iz vodika in kisika najprej vodna para. Za nastanek vodne pare je treba dovesti energijo. To energijo lahko ponovno pridobimo s kondenzacijo.

Up