Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Goriva

Kot goriva se uporabljajo kurilno olje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in bioplin, ki so v bistvu verige ogljikovodikov. Pri zgorevanju z zrakom se koristno izrablja njihova energijska vrednost.

Up