Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov. Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Kondenzacijski sistem

Kondenzacijski kotli predstavljajo za gospodinjstva vrhunec ogrevalne tehnike, saj dosegajo visok energijski Izkoristek  in nizke Emisije  škodljivih snovi, kljub temu pa so na voljo po sprejemljivih nabavnih stroških in predstavljajo v praksi dodobra preizkušeno tehnologijo. Kondenzacijski kotli regulirajo svojo toplotno moč v odvisnosti od potreb po toploti glede na temperaturo okolice ter dodatno izkoriščajo toploto dimnih plinov, ki pri ostalih sistemih uhaja skozi dimnik. Pri tem se v kondenzacijskem kotlu tvori Kondenzat . Iz tega razloga je Prenosnik toplote  izdelan iz korozijsko odpornih materialov. Učinkovitost teh kondenzacijskih sistemov je praktično dosegla teoretični maksimum, saj se gorivo porablja optimalno.

Up