Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Ekspanzijski ventil

Je sestavni del toplotne črpalke. Po eni strani zmanjšuje Ekspanzijski ventil  tlak in s tem tudi temperaturo hladilnega sredstva, tako da lahko sprejme toploto na Uparjalnik . Po drugi strani pa regulira volumenski pretok, tako da doseže Uparjalnik  le toliko hladilne tekočine, kot jo lahko upari.

Emisije

To je splošen izraz za snovi, ki obremenjujejo okolje in ki jih je bilo z doslednim tehničnim razvojem gorilnikov – pri tem je Weishaupt tržni vodja na trgu gorilnikov - mogoče zmanjšati na minimum. Še posebno drastično so bile v zadnjih letih zmanjšane Emisije  dušikovih oksidov (sopovzročiteljev kislega dežja).

Energenti

Kurilno olje, bioolje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in bioplin se uporabljajo kot Goriva . Pri zgorevanju se sprošča njihova energijska vrednost (Goriva ).

Energijska bilanca

Je primerjava/razmerje med dovedeno energijo ter odvedeno in uporabljeno energijo. Na njeni osnovi je mogoče oceniti gospodarnost rabe energije.

Energijska izguba

Je energija, ki se izgubi. Zanima nas razlika med dovedeno in odvedeno (uporabljeno) energijo. Zahvaljujoč učinkovitim prenosnikom toplote in odlični toplotni izolaciji zmanjšajo sodobni Weishauptovi ogrevalni sistemi energijske izgube na minimum.

Up