Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Generator toplote

Je tehnična naprava, ki prenaša zgorevalno toploto na ogrevalno vodo. Z učinkovitimi prenosniki toplote in odličnimi toplotnimi izolacijami zmanjšuje energijske izgube na minimum (Kondenzacijski sistem ).

Gorilnik

Najpomembnejši del ogrevalnega sistema. Gorilnik  omogoča zgorevanje Goriva  z zrakom, pri čemer nastaja toplota. Praviloma se kot gorivo uporabljata kurilno olje ali plin. Sodobni tehnični razvojni dosežki na področju krmiljenja zgorevanja so omogočili zmanjšanje emisij škodljivih snovi, nastalih pri zgorevanju, na minimum in znatno povečali energijski Izkoristek .

Goriva

Kot Goriva  se uporabljajo kurilno olje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in bioplin, ki so v bistvu verige ogljikovodikov. Pri zgorevanju z zrakom se koristno izrablja njihova energijska vrednost.

Grelec sanitarne vode

Je tehnična naprava (posoda), ki prenaša toploto ogrevalne vode na sanitarno vodo (Hranilnik toplote ).

Up