Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Hladilno sredstvo

Je tekočina, ki se uporablja za prenos toplote v toplotnih črpalkah. Pri nizkem tlaku in nizki temperaturi sprejema toploto, pri višjem tlaku in temperaturi pa oddaja toploto. Pri teh postopkih se spreminja agregatno stanje.

Hranilnik toplote

Je naprava (posoda), ki učinkovito shranjuje (akumulira) toploto. Notranje površine, ki jih obliva pitna voda, so pogosto iz emajla, s čimer je zagotovljena optimalna higiena tople sanitarne vode. Zaradi odličnih toplotnih izolacij so toplotne izgube minimalne.

Up