Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Kompresor

Kompresor  v toplotni črpalki izpostavlja Hladilno sredstvo  pritisku. Tako se doseže zahtevan temperaturni nivo, ki je potreben za ogrevalne namene.

Kondenzacijska toplota

Je dodatno pridobljena toplota iz dimnih plinov. Vsled ohlajanja dimnih plinov prihaja do kondenzacije vodne pare, pri čemer se sprošča dodatna energija. Pri zemeljskem plinu znaša ta dodatni potencial glede na kurilnost približno 11 odstotkov, pri utekočinjenem naftnem plinu okoli 9 odstotkov in pri kurilnem olju 7 odstotkov.

Kondenzacijski sistem

Kondenzacijski kotli predstavljajo za gospodinjstva vrhunec ogrevalne tehnike, saj dosegajo visok energijski Izkoristek  in nizke Emisije  škodljivih snovi, kljub temu pa so na voljo po sprejemljivih nabavnih stroških in predstavljajo v praksi dodobra preizkušeno tehnologijo. Kondenzacijski kotli regulirajo svojo toplotno moč v odvisnosti od potreb po toploti glede na temperaturo okolice ter dodatno izkoriščajo toploto dimnih plinov, ki pri ostalih sistemih uhaja skozi dimnik. Pri tem se v kondenzacijskem kotlu tvori Kondenzat . Iz tega razloga je Prenosnik toplote  izdelan iz korozijsko odpornih materialov. Učinkovitost teh kondenzacijskih sistemov je praktično dosegla teoretični maksimum, saj se gorivo porablja optimalno.

Kondenzat

Če se dimni plini ohladijo pod določen temperaturni prag, se para v njih utekočini v Kondenzat . Energijo, imenovano Kondenzacijska toplota , ki nastane pri tej spremembi, lahko koristno uporabimo.

Kondenzator

Kondenzator  je toplotni izmenjevalec znotraj toplotne črpalke. Utekočini Hladilno sredstvo  z oddajo energije v ogrevalni sistem.

Konvekcija

Je prenos energije z gibajočim se medijem (zrak, voda, Zgorevalni plini ). Ta izraz se pogosto uporablja v zvezi z ogrevali. Zrak v prostoru se giblje vzdolž toplih površin ogreval, pri tem gibanju pa se prenaša toplotna energija.

Kotel

Je naprava, ki zgorevalno toploto prenaša na grelno vodo. Weishauptovi kotli nove generacije zmanjšajo zahvaljujoč učinkovitim prenosnikom toplote in odlični toplotni izolaciji energijske izgube na minimum.

Kurilna vrednost

Navaja količino toplote, ki se sprošča pri popolnem izgorevanju kubičnega metra plina (normno stanje) ali kilograma kurilnega olja, če je voda, ki nastane pri izgorevanju, v tekočem stanju. Navaja se v enotah kWh/ m3 ali kWh/kg; v kratki obliki naveden tudi kot Kurilna vrednost  Hs.

Kurilno olje EL, nizka vsebnost žvepla

Kakovostni proizvod, ki nastane s predelavo nafte. Ekstra lahko gorivo, ki je sestavljeno iz ogljikovodikov, ne preseže vsebnosti žvepla 50 mg/kg. Minimalne zahteve kakovosti so določene v normi DIN 51603-EL-1 - nizka vsebnost žvepla.

Up