Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Obtočne črpalke

So električne črpalke za vodo, ki grelno vodo potiskajo proti ogrevalom ali talnemu ogrevanju. Elektronske Obtočne črpalke  so obvezne.

Odzračevalni sistem

Funkcija odzračevalnikov je odstranjevanje zraka iz ogrevalne vode v generatorjih toplote, cevovodih in posodah. Za boljše delovanje se zniža hitrost pretoka vode s pomočjo umirjevalne proge. Zrak ima manjšo gostoto kot voda, se dviga navzgor ter se kontrolirano izpušča prek odzračevalnika.

Ogljikov dioksid

Je plin, ki nastaja pri večini izgorevalnih procesov. Zaradi povečanja ogljikovih dioksidov v zemeljski atmosferi nastanejo klimatske spremembe. Ta plin je med drugim odgovoren za Učinek tople grede  in s tem povezanim globalnim segrevanjem. Ogljikov dioksid  se lahko prihrani z zmanjšanjem porabe Goriva .

Ogljikov monoksid

Tukaj gre za strupeni plin, ki nastane pri zgorevanju snovi ki vsebujejo ogljik. Pravilne nastavitve gorilnika skoraj popolnoma preprečijo izpuh teh plinov.

Ogrevalna krivulja

Prek ogrevalne krivulje (ali temperaturne karakteristike) se v odvisnosti od temperature okolice nastavlja temperatura vode v kotlu. Nizka temperatura okolice pogojuje visoko temperaturo vode v kotlu. Nastavitev ogrevalne krivulje je zelo pomembna za učinkovito ogrevanje, zato se jo pri servisiranju natančno preveri.

Ogrevalni kotel

Je naprava, ki zgorevalno toploto prenaša na grelno vodo. Weishauptovi kotli nove generacije zmanjšajo zahvaljujoč učinkovitim prenosnikom toplote in odlični toplotni izolaciji energijske izgube na minimum.

Ogrevalni krogi

So sistem za oskrbo radiatorskega ali talnega ogrevanja s toploto. Vanj sodijo cevne napeljave, ogrevala ali talno ogrevanje ter električne črpalke (Obtočne črpalke ).

Oljna kondenzacijska naprava

Je sistem, v katerem se pretakajoča se ogrevalna voda uporablja za ogrevanje in običajno tudi za uravnavanje temperature sanitarne vode. Naprava je posebej zasnovana za kondenzacijo vodne pare, ki se nahaja v plinih, in pri tem dosega visoko učinkovitost. Za energent se uporablja kurilno olje.

Up