Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Škodljive snovi (onesnaževala)

So dimni plini, ki onesnažujejo okolje (Emisije ).

Slanica

Je mešanica vode/sredstva proti zmrzovanju. Ta mešanica ima učinkovito zaščito proti zmrzovanju do -15° C. Ta tekočina se uporablja v zemeljskih kolektorjih ali zemeljskih sondah kot Prenosnik toplote .

Up