Please select a page template in page properties.

Leksikon strokovnih izrazov Ogrevalna tehnika
enostavno pojasnjena.

Vse o ogrevanju. Od A do Ž

V zvezi z ogrevanjem moramo pojasniti nekaj strokovnih izrazov. Tu najdete vse, kar morate vedeti. Izrazi so razvrščeni po abecednem vrstnem redu.

Temperatura povratka

Je temperatura grelne vode, ki priteka nazaj iz ogreval ali talnega ogrevanja. Praviloma so temperature povratka nižje. Pri talnem ogrevanju temperatura ni višja od 30 stopinj Celzija, pri radiatorskem ogrevanju pa največkrat ni višja od 50 stopinj Celzija.

Temperatura predtoka

Temperatura ogrevalne vode, ki priteka v grelno telo. Praviloma je temperatura pri ogrevalnim sistemom z grelnikim 70 stopinj celzija (pri talnem gretju ca. 40 stopinj). Temperature so tako visoke samo pri nizkih zunanjih temperaturah. Pri dvigu zunanje temperature, se temperature predtoka znižajo.

Temperatura rosišča

Če se dimni plini ohladijo pod določeno temperaturo, se para v dimnih plinih utekočini v Kondenzat  (Kondenzacijska toplota  in Kondenzat ).

Thermo Condens®

So visoko učinkoviti Weishauptovi sistemi na osnovi kondenzacijske tehnike (Kondenzacijski sistem ).

Up